Kapasitet

BFS har 2 varebiler som opererer med tilkalling 24 timer i døgnet, men har
også et sterkt samarbeid med noen av bransjens dyktigste følgebil sjåfører dersom vår kapasitet skulle vise seg å være sprengt.

Vi jobber med å skaffe en elektrisk eller semi elektrisk varebil, for å kunne øke vår kapasitet, men også for å tydeliggjøre vårt miljøstandpunkt i bransjen.